Oljeprisfallet har skapt stor usikkerhet om den videre utviklingen i norsk økonomi og påvirker naturligvis investeringer i bedriftsmarkedet for månedene som kommer. Vegard Kopperud i pc-utleie.no AS forteller at deres forretningsidé om utleie av PC og tilbehør, fra èn dag til løpende avtaler over flere år nyter godt av at kronen faller i verdi, og har i de 2 siste månedene doblet lagerbeholdningen for å møte økt etterspørsel av IKT leie. – Vi har snart 10 års erfaring med utleie av profesjonelle utleie pc og har sett liknende situasjoner før. Ideen til utleie av PC uten bindingstid og oppstarten av selskapet, kom som følge av at kronekursen sank og usikkerheten spredte seg i norsk økonomi for noen år siden.
Stadig flere oppdager likviditets-fordelen ved å leie inn PC, skrivere og tjenester ved behov. Det pågår et paradigmeskifte i bransjen hvor leie blir mer vanlig, forteller Kopperud.
Kontakt pc-utleie.no og sjekk pris på leie PC uten bindingstid.

error: Innholdet er beskyttet..