Det foregår et paradigmeskifte i bransjen, og flere vil leie IKT fremfor å eie. BYOD-trenden er en pådriver, mener 3 step IT.
Som alternativ til å eie it-utstyret selv vil hver fjerde bedrift de neste to årene velge leasing som finansiering. Kopi og print er fortsatt mest vanlig å lease, men markedet for pc-er og bærbare maskiner øker også.
I tillegg melder de om en økning i leasing av mobiler og nettbrett. Dette skyldes blant annet sikkerhetsutfordringer tilknyttet trenden med «bring your own device». – I Norge har vi i år tegnet kontrakter for et langt høyere volum enn tilsvarende periode i fjor, og ikke minst er det gledelig å se at også større offentlige selskaper går over til leasing. Det skjer et lite paradigmeskifte nå, hvor bedrifter eier mindre og leier desto mer. Som eksempel utviklingen innenfor bruk av nettskytjenester og outsourcing av stadig flere tjenester som tidligere ble håndtert lokalt.
– Hvorfor kjøpe et omfattende og dyrt forretningssystem som binder deg til kostbare it-konsulenter, når du kan leie et lønns-, personal- eller CRM-system i nettskyen? De samme vurderinger vil bli gjort om alt annet bedriftene tradisjonelt eier. Det meste vil bli leaset i fremtiden, alt fra produksjonsmaskiner, nettbrett og mobiler og annet it-utstyr. Da kan bedriften rette all fokus og kapital på kjernevirksomhet.
En av fire vil lease IKT
I en Norstat-undersøkelse gjennomført blant 500 bedriftsledere på vegne av 3 Step It, sier 26 prosent av bedriftslederne at de kommer til å lease it-utstyr de nærmeste to årene. Andelen som vil leie fremfor å eie er tørst i privat sektor, hvor 28 prosent av lederne sier de vil lease, mot 20 prosent i offentlig sektor. På topp over produktene kommer kopi og print på 62 prosent, foran server og lagring med 45 prosent, bærbare pc-er med 34 prosent og stasjonære pc-er på 24 prosent. De største forskjellene på privat og offentlig sektor er innen leie av server og lagring og nettverk. Mens 52 prosent av private ledere ønsker å leie server og lagring, er det bare 16 prosent av de offentlige lederne som sier det samme. Når det gjelder nettverksutstyr er tallene 19 prosent for de private bedriftene, mot bare tre prosent i det offentlige. Undersøkelsen ble gjennomført med 100 ledere i offentlig sektor og 400 i private bedrifter.
Leier BYOD
Et område selskapet tror vil vokse kraftig er leasing av mobile enheter. I den nevnte undersøkelsen sier bare åtte prosent av lederne at de vil lease slike enheter de nærmeste årene, men vi tror dette tallet vil stige betydelig, spesielt med tanke på sikkerhetsrisikoen som følger i kjølvannet av trenden «bring your own device». – Når ansatte laster ned dokumenter som kanskje inneholder bedriftssensitiv informasjon på sine private Ipad-er, så utgjør dette en reell sikkerhetsrisiko for bedriften. Det store problemet kan være er at bedriften ofte har dårlig kontroll med private nettbrett og smartmobiler, og ikke minst hva som skjer med enhetene etterpå. Gjennom å lease nettbrett oppnår bedriften langt bedre kontroll.
Kilde: idg.no

2 kommentarer.

error: Innholdet er beskyttet..