Messen Barnehage arrangeres av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og KS (kommunesektorens organisasjon).

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som jobber for å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. PBL har i dag 2.313 medlemsbarnehager med til sammen rundt 25 000 ansatte.
KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner og skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser. KS organiserer om lag 500 bedrifter og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, samt en viktig utviklingspartner for kommunesektoren. KS har i perioden 2008-2012 tre særskilte satsningsområder: Utdanning, helse, og klima.

error: Innholdet er beskyttet..