SJØEN FOR ALLE

1. mars 2015
1. mars 2015 pc-utleie.no

SJØEN FOR ALLE

Sjøen for Alle er en samlingsplass for dem som har båt, ønsker båt eller har en interesse innenfor båt og vannsport.

En arena hvor hele bransjen samles for å skape god synlighet for sjølivet og setter de besøkende i rett stemning innenfor den norske båtsommeren. Sjøen for Alle er en interaktiv og opplevelsesbasert båtmesse med spennende og varierte aktiviteter og utstillere.

Historien

Det hele startet i Frognerkilen i 1956, der Sjøen for Alle ble arrangert med 25.000 besøkende. Neste messe fant sted i 1961, og ble deretter arrangert hvert 2. år frem til 1967, da messen ble en årlig tradisjon.

Med tiden har Sjøen for Alle vokst seg frem til å bli den ledende båtmessen i Norge og samler bransjen og et båtliv-interessert publikum.

Er du utstiller? kontakt pc-utleie.no her for PC, skjermer projektorer og annet IKT til din messestand.
, , , , , , , , , ,