Sjøen for Alle er en samlingsplass for dem som har båt, ønsker båt eller har en interesse innenfor båt og vannsport.

En arena hvor hele bransjen samles for å skape god synlighet for sjølivet og setter de besøkende i rett stemning innenfor den norske båtsommeren. Sjøen for Alle er en interaktiv og opplevelsesbasert båtmesse med spennende og varierte aktiviteter og utstillere.
Historien
Det hele startet i Frognerkilen i 1956, der Sjøen for Alle ble arrangert med 25.000 besøkende. Neste messe fant sted i 1961, og ble deretter arrangert hvert 2. år frem til 1967, da messen ble en årlig tradisjon.

Med tiden har Sjøen for Alle vokst seg frem til å bli den ledende båtmessen i Norge og samler bransjen og et båtliv-interessert publikum.

Er du utstiller? kontakt pc-utleie.no her for PC, skjermer projektorer og annet IKT til din messestand.