Norsk Gull- og urmesse

11. juli 2014
11. juli 2014 pc-utleie.no

Norsk Gull- og urmesse

Norsk gull- og urmesse er en lukket bransjefagmesse. Målsetningen er at nye merker og designere får et sted hvor de kan nå bransjen, og at etablerte selskaper på sikt skal kunne redusere utgiftene på markedsføring. Utstillerne er norsk, danske og svenske ur- og gullleverandører. Samt noen firmaer med tilbehør, verktøy og sikkerhet, alle tilknyttet bransjen.

Kilde: gull-og-ur-messe.no

, , , , , , , , ,