Utdanningsmessen

Bruk noen timer på utdanningsmessen få nyttig informasjon om dine muligheter for valg av utdanning og yrke!

På utdanningsmessen møter du utstillere fra universiteter, høgskoler og private skoler, samt videregående skoler, opplæringskontorer, folkehøgskoler, ulike organisasjoner og bedrifter. Du vil også møte ulike tilbydere av studier i utlandet og representanter fra internasjonale universiteter og colleges.

Er du interessert i kostnadseffektive skole PC løsninger? klikk her.

tautdanning.no

Fysioterapikongressen