Fysioterapikongressen

I et samarbeid mellom sekretariatet, fag- og interessegruppene i Norsk Fysioterapeutforbund arrangeres fysioterapikongressen.

De ønsker med dette å bidra til identitetsbygging på tvers av ulike interesser. Fysioterapikongressen er også en sosial arena der fysioterapeuter kan knytte nye kontakter og møte tidligere studiekamerater, samt nye og tidligere kollegaer.

fysioterapikongressen.no

MC-messen