Automessen


Automessen er møteplass for bilbransjen i hele Skandinavia og har teknologi og kunnskap som satsingsområder.


Hvem besøker messen
Undersøkelser fra tidligere utstillinger viser at mange besøkende til Automessen har fulgt dem gjennom flere år. Den typiske messedeltageren kan beskrives som beslutningstagere i deres kjerneområder slik som bilverksteder, bilforhandlere, rekvisitaforretninger, lakkeringsverksteder og bilgummiverksteder.

Kunnskap og teknologi
Automessen har teknologi og kunnskap som satsningsområder.


messe.no

 

easyFairs Logistikk og Transport