Bransjens viktigste møteplass

Eliaden er en spennende kombinasjon av å være møteplass, inspirasjonskilde og faglig arena. Arrangementet er først og fremst en fagmesse med fokus på løsninger, produkter, tjenester og nyheter. I tillegg finnes en rekke seminarer og aktiviteter for at de besøkende skal få et så godt faglig utbytte som mulig.
I 2012 fant tett opptil 20000 interesserte besøkende veien til Eliaden, og ble møtt av over 330 engasjerte utstillere. Dette gjør Eliaden til en av de største fagmessene i Norge.
Her finner leverandører av produkter og tjenester, innen alle områder av bransjen, sitt eget bransjemiljø, hvor de møter sine kundegrupper. Dette bidrar til en klarere profil av bransjemiljøene som helhet, og skaper synergieffekt i og mellom miljøene.
Fagområdene dekker: Energi, Elektroinstallasjon, Automatisering og instrumentering, Lys, Sikkerhet, Tele- og datakommunikasjon, Bygningsautomatisering, Elektronikk og Varme.
Benytt anledningen til å presentere dine produkter og tjenester til viktige kundegrupper, hvor de fleste har beslutningsmyndighet.
Eliaden gir deg:

  • Fagutstilling med bransjerelevante produkter og tjenester
  • Fokus på løsninger, arbeidsmetoder og bruk av materiell
  • Interessante og aktuelle seminarer
  • Retter oppmerksomheten mot rekruttering og opplæring
  • Bransjens viktigste møteplass for nettverksbygging og kollegialt samvær
  • Bransjens viktigste markedsplass, hvor utstillere møter besøkende som er ansvarlig for innkjøp, prosjektering, montering og drift av automatiserings-, energi- og elektroanlegg

Kilde: eliaden.no